Party Promo 2021 - [Head Cover Desktop]~1
Party Promo 2021 - [Head Cover Mobile]~1

Party Promotion

โปรโมชั่นงานปาร์ตี้

ห้องจัดเลี้ยงส่วนตัว…พร้อมห้องพักฟรี!!

จัดหนัก จัดเต็ม กับโปรโมชั่นงานปาร์ตี้

จัดงานครบ 30,000 บาท ( Thai Buffet 60 ท่าน )

• ฟรี!! ห้องพัก Executive Suite 1 คืน (พักไม่เกิน 2 ท่าน)

• ฟรี!! มิกเซอร์ ตลอดงาน

• ฟรี!! ค่าเปิดขวด

• ฟรี!! อาหารว่าง

• ฟรี!! ตกแต่งสถานที่ + มุมถ่ายรูปหน้างาน

จัดงานครบ 15,000 บาท ( Thai Buffet 30 ท่าน )

• ฟรี!! ห้องพัก Deluxe Room 1 คืน (พักไม่เกิน 2 ท่าน)

• ฟรี!! มิกเซอร์ ตลอดงาน

• ฟรี!! ค่าเปิดขวด

• ฟรี!! อาหารว่าง

• ฟรี!! ตกแต่งสถานที่ + มุมถ่ายรูปหน้างาน

สำหรับลูกค้าที่จองภายในวันที่ 1 เม.ย. – 31 ส.ค. 2564